Lerín

Iruñetik 55 kilometrotara dagoen herria, 434 metro altitudeko igeltsu harri batean, Ega ibaiaren ubidetik 100 metro garai.