Jauregi-etxea Lizarran

Familia bakarrako etxebizitza. Bi komuna eta balkoi bat ditu. Balkoia atzekalderantz begiratzen du, lorategiak dauden aldera.