Kargatzen...

Pizgarri fiskalak

Zatoz Nafarroara filmatzera eta lor ezazu % 35eko kenkaria kuota likidoan, film luze zinematografikoen eta fikzioko, animazioko edo dokumentalen alorreko ikus-entzunezko serieen Espainiako ekoizpenetan eginiko inbertsioengatik.

Nafarroako Sozietateen gaineko Zergari buruzko 26/2016 Foru Legearen 65. artikuluak arautzen du zinemarako eta ikus-entzunezko ekoizpenerako pizgarri fiskala. 2015eko urtarrilaz geroztik, Nafarroako zerga-pizgarria Espainiako estatuko onuragarrienetako bat da.

Zerga-pizgarriak hiru estaldura-eremu nagusi ditu, eta Sozietateen gaineko Zergan du eragina beti, zerga-kenkari moduan.

 • Zerga-egoitza Nafarroan duen produktorea eta koproduktorea (65.1 artikulua).
 • Zerga-egoitza Nafarroan duen enpresa, estatuko eta nazioarteko ekoizleentzat lan egiten duena (65.2 artikulua).
 • Zerga-egoitza Nafarroan izanik Espainiako ikus-entzunezko ekoizpenak finantzatzen dituzten zergadunak (65 bis artikulua).

65.1

 • Aplikazio-eremuak: inbertsoak film zinematografikoen eta fikzioko, animazioko eta dokumentalen alorreko ikus-entzunezko beste lan batzuen Espainiako ekoizpenetan.
 • Zerga-kenkari orokorraren ehunekoa: gastu kengarrien % 35.
 • Zerga-kenkari bereziaren ehunekoa: gastu kengarrien % 40 (kenkariaren oinarriaren lehenengo milioiaren gainean).

Honako kasu hauetan:

  • 1. Jatorrizko bertsio bakarra euskaraz duten ekoizpenak.
  • 2. Emakume zuzendarien ekoizpenak.
  • 3. Dokumentalak.
  • 4. Animazioko ekoizpenak.
  • 5. Film luzerik eta fikzioko, animazioko eta dokumentalen alorreko ikus-entzunezko serierik zuzendu ez duen (berak bakarrik edo beste norbaitekin batera) pertsona batek zuzendutako ekoizpenak.
 • Gastu kengarriaren oinarria: ekoizpenaren kostua, bai eta kopien, publizitatearen, sustapenaren eta auditoretza-txosten bereziaren gastuak ere, espezialitate eta muga jakin batzuekin.
 • Eskakizunak: kenkari handiena lortzeko Nafarroan eginiko gastu kengarriaren oinarriaren + % 40. Gastuaren ehunekoa txikiagoa bada, gastu kengarriaren oinarria lortuko da 0,4ez zatituta Nafarroan eginiko gastuak.

65.2

 • Aplikazio-eremuak: estatuko edo nazioarteko film zinematografikoen edo beste ikus-entzunezko lan batzuen ekoizpenerako zerbitzuak, baldin eta kultura-lanen ziurtagiria badute.
 • Zerga-kenkariaren ehunekoa: gastu kengarrien % 35.
 • Gastu kengarriaren oinarria: ekoizpenaren kostua, bai eta kopien, publizitatearen, sustapenaren eta auditoretza-txosten bereziaren gastuak ere, Nafarroan eginikoa.
 • Eskakizunak: gutxienez astebeteko filmazioa Nafarroan. Kenkariaren oinarriak ez du gaindituko ekoizpen-kostuaren % 80a.

65.bis

 • Aplikazio-eremuak: film zinematografikoen eta fikzioko, animazioko eta dokumentalen alorreko beste ikus-entzunezko Espainiako ekoizpenen finantzaketan parte hartzen duten zergadunak, 65.1 artikuluan ezarritako kenkari-eskubidea izateko baldintzak betetzen dituzten beste zergadun batzuek eginikoak.
 • Zerga-kenkaria: finantzaketan parte hartuko duen zergadunak eskubidea izango du 65.1 artikuluan ekoizlearentzat aurreikusitako kenkaria egiaztatzeko, maximo batekin (ordaindutako zenbatekoa 1,25ez biderkatzearen emaitza). Ekoizleak soberakina aplikatu ahal izango du.
 • Eskakizunak::
  • Zergadunak ez du loturarik izango ekoizlearekin.
  • Finantzaketa-kontratu bat sinatzea ekoizleak eta ekoizpenaren finantzaketan parte hartzen duen zergadunak, kenkaria sortzen den zergaldia amaitu aurretik.
  • Zergadunek ezingo dute jabetza intelektualeko edo beste mota bateko eskubiderik eskuratu ekoizpenaren emaitzei dagokienez.

Nolanahi ere, kenkaria ezingo da izan 5.000.000 eurotik gorakoa, eta kenkariaren eta gainerako laguntzen baturak ezin izango du gainditu ekoizpen-kostuaren % 50a. Muga hori handitu egingo da kasu hauetan:

 • % 85, film laburren kasuan.
 • % 80, zinema-aretoetan komertzialki ustiatzeko kalifikatutako bi film luze baino gehiago zuzendu ez dituen (berak bakarrik edo beste norbaitekin batera) pertsona batek zuzendutako ekoizpenetan, baldin eta ekoizpen-aurrekontua 1.500.000 eurotik gorakoa ez bada.
 • % 80, euskara hutsez filmatutako ekoizpenenetan.
 • % 80, erakunde eskudun batek onartutako % 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa duten pertsonek zuzendutako ekoizpenetan.
 • % 75, emakume zuzendarien ekoizpenetan.
 • % 75, foru-agindu bidez edo laguntza-deialdietan ezarritako irizpideen arabera, aparteko finantzaketa-laguntza behar duten balio kultural eta artistiko bereziko ekoizpenetan.
 • % 75, dokumentaletan.
 • % 75, animazioko lanetan, baldin eta ekoizpen-aurrekontua 2.500.000 eurotik gorakoa ez bada.
 • % 60, mugaz gaindiko ekoizpen jakin batzuetan.
 • % 60, Latinoamerikako herrialdeekin eginiko nazioarteko koprodukzioetan.

Informazio gehiago